Posted in Mga Tula, Panitikang Filipino

Paglaban

Kahit ako’y hamak na ganito lamang
Tila hindi pinapansin ng sinuman
Tila hindi pinakikinggan kahit saan
Ng lipunang nagbibingi-bingihan

Kahit ako’y hamak na ganito lamang
Tinatapak tapakan lamang ng ninuman
Pinagkakaitan ng bawat karapatan
Ng lipunang pilit kong hinahagkan

Akong nasa laylayan ng lipunan
Mula pa nang ako’y magkamuwang
Sa lipunang nananaig ang may pangalan
Sa lipunang nagwawagi ang may kapangyarihan

Ako ang boses ng ating kinabukasan
Matututong kumilos at makipaglaban
Isulong ang karapatan ng bawat mamamayan
Maglingkod para sa mahal na Inang Bayan!

Advertisements