Posted in Literary Pieces, Poems

Almost

She keeps on whispering every time
She was the one who was almost mine
She was the one who was almost my world
She was the one who was almost my girl
It was almost, but never enough

She was always, almost my poetry
It was almost like romance, like love
Almost making memories, making love
“Can I call you, make you mine?”
It was almost, but never enough

It hurted so much because we almost dated
We almost fallen in love but we didn’t
All we are now is an almost
An almost that never came to be

What hurts the most, the hardest part
Is not knowing why
All we are now is an almost
An almost that I can’t mourn

Posted in Mga Tula, Panitikang Filipino

Ang Aking Pagtugon sa Tulang, “Sa Iyo, Mahal Ko”

Tingnan din ang tulang "Sa Iyo, Mahal Ko".

Nababatid mo ba, aking nadarama
Aking nadarama sa piling mo, sinta
Ang aking ligaya at pusong kaysaya
Sa iyo, mahal ko, wala nang iba pa

Ang lahat ng ito’y bigla nang nawala
Nang ‘yong sabihing, “Kaibigan lang kita”
Ang aking hinagpis, pusong nagdurusa
Sa iyo, mahal ko, wala nang iba pa

Tila ang buhay ko’y wala nang halaga
Saya kong dulot mo’y inilibing ko na
Pagmamahal ko, may natira pa kaya
Sa iyo, mahal ko, wala nang iba pa